adwokat Bartosz powirkowski

Adwokat Bartosz Powikrowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył z wynikiem bardzo dobrym. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej „Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek” oraz szereg kursów w zakresie makro i mikroekonomii. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej i zdaniu egzaminu zawodowego został wpisany na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej.

tca advisers

Specjalista w zakresie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi i cen transferowych.

syndyk mkg

Syndyk