Jednolity Plik Kontrolny(JPK)

Już od 1 stycznia 2018 r. każdy mikroprzedsiębiorca będzie miał obowiązek składania Jednolitego Pliku Kontrolnego(JPK) organom podatkowym.

Oznaczać to będzie konieczność składania comiesięcznej ewidencji VAT w formie pliku JPK_VAT od 1 stycznia, natomiast od 1 lipca udostępniania na wezwanie organom podatkowym innych plików Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwośći i nie wiesz, jak wdrożyć JPK w swojej firmie – skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci.