Jednolity Plik Kontrolny(JPK)

Już od 1 stycznia 2018 r. każdy mikroprzedsiębiorca będzie miał obowiązek składania Jednolitego Pliku Kontrolnego(JPK) organom podatkowym.

Read More