Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie

ZAKRES USŁUG: 

 • prowadzenie księgowości spółek z o.o., jawnych, komandytowych, partnerskich, akcyjnych
 • prowadzenie podatkowych książek przychodów i rozchodów
 • prowadzenie zryczałtowanego podatku dochodowego
 • optymalizacja podatkowa
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań do GUS
 • przekazywanie deklaracji do Urzędów Skarbowych
 • powiadamianie o zmianach w przepisach
 • powiadamianie o zbliżających się terminach rozliczeń
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • reprezentacja Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS

DODATKOWE USŁUGI: 

 • przygotowywanie pism do Urzędów Skarbowych i ZUS
 • przygotowywanie różnego rodzaju zestawień księgowych
 • opracowanie polityki rachunkowości
 • rozwiązywanie problemów księgowych oraz podatkowych
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT

PROWADZENIE SPRAW PRACOWNICZYCH: 

 • rozliczenia z ZUS
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • przygotowywanie list płac
 • prowadzenie spraw kadrowych
 • przygotowywanie deklaracji rocznych

INNE: 

 • doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności i wyboru formy opodatkowania
 • współpraca z biegłym rewidentem
 • odbiór dokumentów od klienta
 • współpraca z doradcą podatkowym (dostępny codziennie na miejscu)
 • współpraca z kancelarią prawną (adwokat codziennie dostępny na miejscu)